Afscheid Jacob Woudstra

Ruim tien jaar lang is Jacob Woudstra bestuurslid geweest van de Stichting Het Dokkumer Stadsfonds.
Hij fungeerde binnen het bestuur als notulist en kweet zich iedere vergadering nauwgezet van zijn taken.
Op 14 december 2023 deed Jacob dit voor het laatst en werd er door zijn medebestuursleden afscheid van hem genomen.
Voorzitter Carla Eikhout bood hem als dank voor al zijn inspanningen namens de stichting een gepast cadeau aan.

Literair Festival Dokkum

Literair Festival Dokkum. Gesteund door het Dokkumer Stadsfonds

Op zaterdag 23 september vond het eerste Literaire Festival van Dokkum plaats in de historische Bonifatiuskapel, met bekende schrijvers zoals Heleen van Royen, Adriaan van Dis en Esther Gerritsen. Het evenement is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Het Dokkumer Stadsfonds.

Het volledige artikel uit de Dockumer Courant is hier te lezen.

Admiraliteitsdagen 2023

Admiraliteitsdagen 2023. Gesteund door het Dokkumer Stadsfonds

Onder de sponsoren van de Dokkumer Admiraliteitsdagen, editie 2023, mag ook Het Dokkumer Stadsfonds zich rekenen. De Dokkumer Admiraliteitsdagen en Het Dokkumer Stadsfonds zijn een begrip in de regio en hebben in die zin iets gemeenschappelijks. Als sponsor van de inmiddels geslaagde feesten in september 2023, mag het fonds delen in de trots van het succes. Bijgaand dit artikel uit de Dockumer Courant met betrekking tot deze feesten.

Dokkumer binnenstad in de schijnwerpers

Dokkumer binnenstad in de schijnwerpers. Gesteund door het Dokkumer Stadsfonds

De prachtige verlichting van het Lytsdjip, het stadhuis, en het Grutdjip is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Dokkumer Stadsfonds.

Dokkumer Stadsfonds maakt allereerste boek in 'ut Dòkkumers' mogelijk

Dokkumer Stadsfonds maakt allereerste boek in 'ut Dòkkumers' mogelijk. Gesteund door het Dokkumer Stadsfonds

Vrijdag 4 november vond de presentatie van de Dokkumer vertaling van het boek 'Siderius de Granaet' plaats in het Dokkumer stadhuis.
Het door Abe Brouwer geschreven boek werd door Warner B. Banga in 'ut Dòkkumers' vertaald en dankzij subsidies en geldelijke bijdragen van onder andere de Stichting Het Dokkumer Stadsfonds kon het allereerste boek in 'ut Dòkkumers' worden gepubliceerd.
In de Nieuwe Dockumer Courant van 9 november 2022 wordt melding gemaakt van de officiële presentatie.

Kunstwerken Museum Dokkum

Kunstwerken Museum Dokkum. Gesteund door het Dokkumer Stadsfonds

De aankoop van bovenstaande pasteltekeningen, te bewonderen in Museum Dokkum, is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Het Dokkumer Stadsfonds. Beide kunstwerken zijn waarschijnlijk gemaakt in 1779 door Philip Roorda.

Verlichting het Grutdjip

Verlichting het Grutdjip. Gesteund door het Dokkumer Stadsfonds

De verlichting van het Grutdjip is financieel ondersteund door een bijdrage van Stichting Het Dokkumer Stadsfonds.

Koninklijke IJsclub Dokkum

Koninklijke IJsclub Dokkum. Gesteund door het Dokkumer Stadsfonds

Het nieuwe clubgebouw van de Koninklijke IJsclub Dokkum is mede ondersteund door het Dokkumer Stadsfonds met een renteloze lening. Op 19 april is het clubgebouw feestlijk geopend door Ireen Wüst.

Foto: friesjournaal.nl

Turnhal Turn- & Gymsport Dokkum

Turnhal Turn- & Gymsport Dokkum. Gesteund door het Dokkumer Stadsfonds

De nieuwe turnhal van Turn- & Gymsport Dokkum is mogelijk gemaakt door het verstrekken van een renteloze lening door Stichting Het Dokkumer Stadsfonds.

Foto: turnengymsportdokkum.nl