Het Dokkumer Stadsfonds

Stichting Het Dokkumer Stadsfonds is opgericht in 1965 door burgemeester Sybren van Tuinen. Aanleiding hiertoe was het opheffen van het Dokkumer Weeshuis. Al de bezittingen van het Weeshuis zijn toen overgedragen aan de Stichting. De Stichting richt zich op het financieel (mede) ondersteunen van algemene Dokkumer belangen op sociaal, cultureel, maatschappelijk en recreatief gebied. De Stichting is ook beheerder van het Sjoukjesfonds. Dit fonds is ontstaan uit een legaat dat het bestuur van het voormalig Weeshuis in 1952 heeft ontvangen. De opbrengst van dit legaat wordt jaarlijks geschonken aan de Voedselbank Dokkum.