Projecten

Cultureel: Literair Festival Dokkum

Op zaterdag 23 september vond het eerste Literaire Festival van Dokkum plaats in de historische Bonifatiuskapel, met bekende schrijvers zoals Heleen van Royen, Adriaan van Dis en Esther Gerritsen. Het evenement is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Het Dokkumer Stadsfonds.

Het volledige artikel uit de Dockumer Courant is hier te lezen.

Cultureel: Admiraliteitsdagen 2023

Onder de sponsoren van de Dokkumer Admiraliteitsdagen, editie 2023, mag ook Het Dokkumer Stadsfonds zich rekenen. De Dokkumer Admiraliteitsdagen en Het Dokkumer Stadsfonds zijn een begrip in de regio en hebben in die zin iets gemeenschappelijks. Als sponsor van de inmiddels geslaagde feesten in september 2023, mag het fonds delen in de trots van het succes. Bijgaand dit artikel uit de Dockumer Courant met betrekking tot deze feesten.

Cultureel: Dokkumer binnenstad in de schijnwerpers

De prachtige verlichting van het Lytsdjip, het stadhuis, en het Grutdjip is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Dokkumer Stadsfonds.

Cultureel: Dokkumer Stadsfonds maakt allereerste boek in 'ut Dòkkumers' mogelijk

Vrijdag 4 november vond de presentatie van de Dokkumer vertaling van het boek 'Siderius de Granaet' plaats in het Dokkumer stadhuis.
Het door Abe Brouwer geschreven boek werd door Warner B. Banga in 'ut Dòkkumers' vertaald en dankzij subsidies en geldelijke bijdragen van onder andere de Stichting Het Dokkumer Stadsfonds kon het allereerste boek in 'ut Dòkkumers' worden gepubliceerd.
In de Nieuwe Dockumer Courant van 9 november 2022 wordt melding gemaakt van de officiële presentatie.

Het Dokkumer Stadsfonds

Stichting Het Dokkumer Stadsfonds is opgericht in 1965 door burgemeester Sybren van Tuinen. Aanleiding hiertoe was het opheffen van het Dokkumer Weeshuis. Al de bezittingen van het Weeshuis zijn toen overgedragen aan de Stichting. De Stichting richt zich op het financieel (mede) ondersteunen van algemene Dokkumer belangen op sociaal, cultureel, maatschappelijk en recreatief gebied. De Stichting is ook beheerder van het Sjoukjesfonds. Dit fonds is ontstaan uit een legaat dat het bestuur van het voormalig Weeshuis in 1952 heeft ontvangen. De opbrengst van dit legaat wordt jaarlijks geschonken aan de Voedselbank Dokkum.