Projecten

Afscheid Jacob Woudstra

Ruim tien jaar lang is Jacob Woudstra bestuurslid geweest van de Stichting Het Dokkumer Stadsfonds.
Hij fungeerde binnen het bestuur als notulist en kweet zich iedere vergadering nauwgezet van zijn taken.
Op 14 december 2023 deed Jacob dit voor het laatst en werd er door zijn medebestuursleden afscheid van hem genomen.
Voorzitter Carla Eikhout bood hem als dank voor al zijn inspanningen namens de stichting een gepast cadeau aan.

Cultureel: Literair Festival Dokkum

Op zaterdag 23 september vond het eerste Literaire Festival van Dokkum plaats in de historische Bonifatiuskapel, met bekende schrijvers zoals Heleen van Royen, Adriaan van Dis en Esther Gerritsen. Het evenement is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Het Dokkumer Stadsfonds.

Het volledige artikel uit de Dockumer Courant is hier te lezen.

Cultureel: Admiraliteitsdagen 2023

Onder de sponsoren van de Dokkumer Admiraliteitsdagen, editie 2023, mag ook Het Dokkumer Stadsfonds zich rekenen. De Dokkumer Admiraliteitsdagen en Het Dokkumer Stadsfonds zijn een begrip in de regio en hebben in die zin iets gemeenschappelijks. Als sponsor van de inmiddels geslaagde feesten in september 2023, mag het fonds delen in de trots van het succes. Bijgaand dit artikel uit de Dockumer Courant met betrekking tot deze feesten.

Cultureel: Dokkumer binnenstad in de schijnwerpers

De prachtige verlichting van het Lytsdjip, het stadhuis, en het Grutdjip is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Dokkumer Stadsfonds.

Het Dokkumer Stadsfonds

Stichting Het Dokkumer Stadsfonds is opgericht in 1965 door burgemeester Sybren van Tuinen. Aanleiding hiertoe was het opheffen van het Dokkumer Weeshuis. Al de bezittingen van het Weeshuis zijn toen overgedragen aan de Stichting. De Stichting richt zich op het financieel (mede) ondersteunen van algemene Dokkumer belangen op sociaal, cultureel, maatschappelijk en recreatief gebied. De Stichting is ook beheerder van het Sjoukjesfonds. Dit fonds is ontstaan uit een legaat dat het bestuur van het voormalig Weeshuis in 1952 heeft ontvangen. De opbrengst van dit legaat wordt jaarlijks geschonken aan de Voedselbank Dokkum.