Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf leden. Dit bestuur vergadert viermaal per jaar. Onderdeel van deze vergaderingen is het beoordelen van aanvragen van verenigingen en organisaties. Het hoofddoel van Stichting Het Dokkumer Stadsfonds is het verstrekken van bijdragen.
Carla EikhoutCarla EikhoutVoorzitter
Lolke FolkertsmaLolke FolkertsmaPenningmeester
Tineke van WierenTineke van WierenSecretaris
Jacob WoudstraJacob WoudstraNotulist
Rennie VeenstraRennie VeenstraAlgemeen lid