Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf leden. Dit bestuur vergadert viermaal per jaar. Onderdeel van deze vergaderingen is het beoordelen van aanvragen van verenigingen en organisaties. Het hoofddoel van Stichting Het Dokkumer Stadsfonds is het verstrekken van bijdragen.

In het jaar 2024 vinden de vergaderingen plaats op de volgende data: woensdag 6 maart, woensdag 5 juni, woensdag 4 september en woensdag 4 december. Dergelijke aanvragen voor financiële bijdragen dienen minimaal 1 week voor een vergadering ingediend te worden om besproken te worden.

Carla EikhoutCarla EikhoutVoorzitter
Lolke FolkertsmaLolke FolkertsmaPenningmeester
Tineke van WierenTineke van WierenSecretaris
Rennie VeenstraRennie VeenstraNotulist
Dennis MellinkDennis MellinkAlgemeen lid