Mogen wij u om een bijzondere gunst vragen?

Wij kunnen het niet alleen. Wij hebben u nodig, óók in de toekomst. Daarom vragen wij u om ons op één van de volgende mogelijkheden te steunen.

Giften/schenkingen

Een schenking kunt u te allen tijde doen. Ook een periodieke schenking is mogelijk. Een dergelijke schenking kunt u overmaken naar NL67 ABNA 0470 5738 05.

Opname in uw testament

Niet alleen tijdens het leven, maar ook na overlijden kan een instelling als Stichting Het Dokkumer Stadsfonds financieel worden gesteund.

Erfstelling

Bij een erfstelling benoemt u Stichting Het Dokkumer Stadsfonds tot (mede)erfgenaam. Dat gebeurt door middel van een testament.

Legaat

Voor het nalaten van een legaat kunt u bij de notaris terecht. Dat kan een geldbedrag zijn, maar bijvoorbeeld ook een onroerende zaak.

Met deze steun levert u een bijzondere bijdrage aan de algemene Dokkumer belangen.